Wat is Ris+K?

Ris+K staat voor 'Risicosituaties op school positief doen kantelen'. Maar wat betekent dat nu concreet?

Wat wil Ris+K?

Lerend netwerk Ris+K wil samen met scholen:

 • Het aantal jongeren dat vroegtijdig de school verlaat, doen dalen.

 • Zoeken naar de beste vormen van begeleiding.

 • Het zorgbeleid op school versterken.

 • Moeilijke situaties herstellen en voorkomen.


Enkele voorbeelden van situaties die Ris+K ondersteunt:

 • Hoe ga ik om met jongeren die het moeilijk hebben met zichzelf, thuis of in de klas?
 • Er zijn dagelijks conflicten met een bepaalde leerling. Hoe gaan we daarmee om?
 • Hoe gaan we om met een leerling die na uitsluiting in een vorige school bij ons terecht komt en zijn problematiek meeneemt naar de klas?
 • Hoe gaan we om met leerlingen die bij de minste weerstand agressief reageren?

Wat is de kracht van Ris+K?

 • Het is een open, zoekende en reflecterende samenwerking tussen scholen, welzijnspartners, Lokaal Overlegplatform Leuven, stad Leuven, SGE Leuven, KSLeuven, CLB, GO! Leuven en VCLB Leuven.

 • Het werkt over de verschillende onderwijsnetten heen.

 • Doordat scholen hun kennis en ervaringen delen, groeit er een stevig netwerk.

 • Elk crisismoment wordt gezien als een leermoment.

Waarom is Ris+K opgericht?

In het onderwijs zijn er altijd kinderen en jongeren die het moeilijk hebben. Met hun thuissituatie, met zichzelf, met de klas of de school. Dat uit zich vaak in negatieve gevoelens en grensoverschrijdend gedrag, waardoor zo'n leerlingen het etiket ‘moeilijk’ of ‘problematisch’ opgeplakt krijgen. Zij, hun medeleerlingen, leerkrachten en ouders bevinden zich dan in een situatie die kan escaleren. Over die kinderen en jongeren gaat het hier.

In 2010 richtte het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs een werkgroep op die moest bijdragen aan de realisatie van gelijke onderwijskansen voor elke leerling. Daaruit ontstond Ris+K: ‘Risicosituaties op school positief doen kantelen’. Doorheen de jaren werden de thema's verder uitgediept en werd er meer ingezet op preventie.

Het project richtte zich van 2011 tot 2017 op 6 Leuvense secundaire scholen. Sinds september 2018 breidt Ris+K uit naar Leuvense basisscholen.

Ris+K wil scholen helpen om een positieve, preventieve aanpak te zoeken voor moeilijke situaties op school. Zo wil ze vermijden dat kinderen en/of jongeren afhaken of uitgesloten worden.

Sinds 2020 is het Lerend netwerk Ris+K BuO opgericht in samenwerking met Centrum voor Leerzorg (CLZ).

In de brochure vind je een omschrijving van het project en goede praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen scholen en welzijnspartners.

Downloads
Brochure Ris+K(pdf, 1.1 MB)
Folder Ris+K(pdf, 220.48 kB)

Meer weten?

Contacteer de dienst onderwijs of het Lokaal Overlegplatform Leuven:

Dienst onderwijs

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Lokaal Overlegplatform Leuven - Gert Pardon

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.