Subsidie begeleiding welbevinden op school

Wil je werken rond welbevinden op school? Vraag begeleiding aan een van onze welzijnsorganisaties en ontvang een financiële tussenkomst van de stad.

Voor wie?

Alle Leuvense secundaire scholen.

Voorwaarden

 • Je gebruikt de subsidie enkel voor de begeleiding van je directieteam, leraren, leerlingbegeleiders of leerlingen bij preventief werken aan welbevinden op school.
 • Je werkt samen met een van de geselecteerde organisaties of stelt een nieuwe organisatie voor die voldoet aan onze voorwaarden.
 • Je gebruikt de subsidie niet voor de aankoop van materialen, personeelskosten, lunch, drukkosten en andere logistieke zaken.
 • Je kan de subsidie maar één keer aanvragen.
 • Je mag de subsidie gebruiken tussen 2023 en 2025.

Voorbeelden

 • Je werkt aan het mentale en sociale aspect van het welbevinden dat focust op de positieve geestelijke gezondheid.
 • Je werkt preventief rond thema's die zich afspelen in de klas- en schoolcontext en het welbevinden beïnvloeden.
 • Je werkt rond thema’s als: verbindend werken, peer support, mindfullness, ademhalingsoefeningen, coaching, sociale media en zijn effecten, agressie, conflicthantering en herstel.
 • Je versterkt leerlingen en leraren in hun kunnen vb. veerkracht, weerbaarheid, motivatie en zelfvertrouwen.
 • Je implementeert methodieken in de klas -en schoolcontext die bijdragen aan het versterken of verbeteren van welbevinden op school..
 • Je werkt rond het beleid van welbevinden op school, eventueel aan de hand van de 9 actiepunten van de Vlaamse Scholierenkoepel.
 • Je traint je leraren, leerlingbegeleiders en directies.

Bedrag

 • De totale subsidie wordt verdeeld over alle Leuvense secundaire scholen in verhouding tot het aantal leerlingen op school.
 • Je krijgt het geld van de subsidie niet zelf. We betalen de factuur van de begeleiding rechtstreeks aan de organisatie.

Wil je weten hoeveel je kan krijgen? Contacteer ons:

Stadskantoor

Dienst onderwijs

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Welke begeleiding kan je aanvragen?

Je kan gespecialiseerde begeleiding aanvragen bij een van deze organisaties:

 • Alba
 • Arktos
 • Ankerpunt vzw
 • DOCA
 • Krachtig Onderwijs
 • Kristof Das
 • Leer-Link
 • Leuven Restorative City vzw
 • NAFT Koïnoor
 • NAFT Leerrecht
 • Onwankelbaar
 • Preventie- en herstelpiramide van Johan Deklerck
 • Profo vzw
 • SPRONG Expertisecentrum Resilient People (UCLL)
 • Studio Connect
 • Vlaamse Scholierenkoepel - conflixers
 • 'Vlaamse Scholierenkoepel - welbevindenbeleid

Lees meer over de welzijnsorganisaties.

Wil je met een andere organisatie samenwerken?
In het aanvraagformulier kan je een andere organisatie voorstellen. Wij controleren of de organisatie voldoende werkt rond het thema welbevinden op school en laten je weten of je een subsidie krijgt voor de begeleiding.

Hoe aanvragen?

 1. Kies een organisatie uit de lijst

 2. Neem contact op met een van de organisaties en bespreek de begeleiding

  • Wie is de doelgroep?
  • Hoelang zal deze begeleiding duren?
  • Wat is de kostprijs?
 3. Vraag subsidie online aan

  Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. We controleren of je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.
 2. Ten laatste 30 werkdagen na je aanvraag krijg je antwoord.
 3. Je zet een samenwerking op met een van onze welzijnsorganisaties.
 4. Na de dienstverlening betalen wij de factuur van de organisatie rechtstreeks.

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.