Ris+K voor secundaire scholen

Weet je niet meer wat je nog kan doen om een moeilijke situatie op school op te lossen of in de toekomst te vermijden? Vraag externe ondersteuning aan voor je schoolmedewerkers.

Hoe werkt het?

Je moet lid zijn van Lerend Netwerk Ris+K voor je externe ondersteuning kan aanvragen. Elk schooljaar kunnen 6 Leuvense secundaire scholen lid worden. Samen met de andere scholen en de partners vormen ze een netwerk waar ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Als lid van Lerend Netwerk Risk+K ga je een engagement aan. We verwachten dat jouw school:

  • zich blijft inzetten voor jongeren die het moeilijk hebben op school om te vermijden dat ze afhaken.
  • 3 keer per jaar deelneemt aan een bijeenkomst waar kennis uitgewisseld wordt.
  • zich laat vertegenwoordigen door de directie, het ILB, het CLB en een leerkracht.
  • het aanbod verwerkt in haar zorgbeleid.

Ben je nog geen lid, maar heb je interesse om deel te nemen? Laat het weten.

Welke partners bieden steun?

ACHT

Begeleiding van een team van leerkrachten of leerlingbegeleiders dat moeilijkheden ondervindt bij het werken met een jongere in een crisissituatie.

Alba

Alba is een bemiddelingsbureau dat aan minderjarigen diensten aanbiedt zoals herstelbemiddeling, leerprojecten en hulpverleningstrajecten.

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident is.

DOCA

DOCA ondersteunt iedereen die werkt met kinderen en jongeren die soms storend gedrag stellen of in conflict komen met mensen uit hun omgeving.

Koïnoor

Koïnoor biedt vormingen aan voor jongeren en een overleg met de verschillende personen en instanties die betrokken zijn bij de jongere.

NAFT-Leerrecht Vlaams-Brabant Oost

NAFT-Leerrecht richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar die geen (volledige) aansluiting meer vinden met de school en waarbij de school of de onderwijswereld zijn engagementen opgeschort heeft.

Yuneco

Yuneco, netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren Vlaams-Brabant, focust op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context. Naast hun natuurlijke context (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden, ...) zet het beleid in op samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg,

Hoe aanvragen?

Vraag externe ondersteuning aan

AttentionOm deze ondersteuning te kunnen krijgen moet je school lid zijn van Ris+K.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Na je aanvraag neemt de coördinator contact met je op om de verdere werkwijze te bespreken.

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.