Ris+K voor basisscholen

Weet je niet hoe je een moeilijke situatie op school moet oplossen of in de toekomst kan vermijden? Vraag ondersteuning op maat aan bij Ris+K. Basisscholen kunnen ook begeleiding aanvragen om het schoolteam en het zorgbeleid te professionaliseren.

Deelname

Als lid van Lerend Netwerk Ris+K  kan je externe ondersteuning en begeleiding van je schoolteam aanvragen. Elk schooljaar selecteren we enkele Leuvense basisscholen voor Ris+K. Samen met de andere scholen en de welzijnspartners vorm je een netwerk waar je kennis en ervaringen uitwisselt. 

Als lid van Lerend Netwerk Ris+K ga je een engagement aan. We verwachten dat jouw school:

 • Zich blijft inzetten voor jongeren die het moeilijk hebben op school om te vermijden dat ze afhaken. 
 • Deelneemt aan een of meerdere bijeenkomsten waar kennis wordt uitgewisseld.
 • Zich laat vertegenwoordigen door de directie, de zorgcoördinator, het CLB en/of een leerkracht.
 • Het aanbod verwerkt in haar zorgbeleid.

Ben je nog geen lid, maar heb je interesse om deel te nemen? Laat het weten

Externe ondersteuning

Dreigt een specifieke situatie op school uit de hand te lopen? En weet je niet meer hoe je daarmee kan omgaan? Vraag dan begeleiding aan bij een van onze externe partners.

Na je aanvraag neemt de coördinator contact met je op om de verdere werkwijze toe te lichten.

Samen-Spel

Samen-Spel zet in op een kwaliteitsvolle leraar-kindrelatie door het regelmatig samen spelen van leraar en kind in de klas.

Arktos

Bemiddeling en begeleiding van de klas die een belangrijke rol speelt in de probleemsituatie van een leerling uit die klas.

De Schommel

Hulp bij opvoedings- en gedragsproblemen.

Professionaliseren van het schoolteam en analyse van het zorgbeleid

Wil je inzetten op professionalisering van je schoolteam om schooluitval en moeilijke situaties op school te voorkomen? Of heb je hulp nodig bij het uitwerken of aanpassen van het zorgbeleid op school? Dan is het professionaliseringstraject iets voor jou. Je evalueert eerst de huidige werking en bekijkt wat de knelpunten zijn. Daarna kies je samen met externe deskundigen de actiepunten die je wil aanpakken op niveau 0 en 1 van het zorgcontinuüm. 

Werkwijze

 1. Heeft jouw school samen met het CLB een analyse gemaakt van haar zorgbeleid en/of heeft ze een uitgewerkt kwaliteitszorgkader? Om te bepalen rond welke thema's van het zorgbeleid je wil werken, kan je gebruik maken van:

 

Downloads
Controlelijst Marzano(pdf, 836.7 kB)
Draaiboek prodiagnostiek(pdf, 354.91 kB)

Als je nog geen analyse hebt gemaakt en je wenst daarbij ondersteuning, geef je dat aan in het aanvraagformulier. 

2.Selectie

 • Elk schooljaar kunnen enkele scholen van dit aanbod gebruikmaken. 
 • Tijdens de eerste week van februari komt de jury samen om de scholen te selecteren. Daarbij houdt ze rekening met:
  • Gekozen thema
  • Spreiding over de schoolnetten en/of scholengemeenschappen.
  • Percentage indicatorleerlingen
 • De jury maakt bekend welke scholen kunnen deelnemen aan het professionaliseringstraject.

3. Dien je aanvraag in.

Dien je aanvraag in

Netwerk en evenementen

Wil je je graag verdiepen in thema's over verbindend werken bij moeilijk begrijpbaar gedrag? Neem dan vrijblijvend deel aan een van onze leerlabo's.

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.