Professionaliseren van het schoolteam en analyse van het zorgbeleid

Wil je inzetten op professionalisering van je schoolteam om schooluitval en moeilijke situaties op school te voorkomen? Of heb je hulp nodig bij het uitwerken of aanpassen van het zorgbeleid op school? Dan is het professionaliseringstraject iets voor jouw school.

Hoe werkt het traject?

 1. Je evalueert eerst de huidige werking en bekijkt wat de knelpunten zijn.
 2. Daarna kies je samen met externe deskundigen de actiepunten die je wil aanpakken op niveau 0 en 1 van het zorgcontinuüm.

Wie kan deelnemen?

 • Elk schooljaar kunnen enkele scholen van dit aanbod gebruikmaken.
 • Tijdens de eerste week van februari komt de jury samen om de scholen te selecteren. Daarbij houdt ze rekening met:
  • Gekozen thema
  • Spreiding over de schoolnetten en/of scholengemeenschappen.
  • Percentage indicatorleerlingen
 • De jury maakt bekend welke scholen kunnen deelnemen aan het professionaliseringstraject.

Hoe deelnemen?

1. Evalueer de huidige werking op je school

 • Heb je samen met het CLB al een analyse gemaakt van het zorgbeleid of heb je een uitgewerkt kwaliteitszorgkader van je school? Om te bepalen rond welke thema's van het zorgbeleid je wil werken, kan je gebruik maken van het reflectie-instrument'. Je vindt het binnenkort op deze pagina.

 • Heb je nog geen analyse gemaakt en je wenst daarbij ondersteuning, geef je dat aan in het aanvraagformulier.

2. Dien je aanvraag in

Doe je aanvraag

Brochure

Downloads
Brochure ReflectLeer(pdf, 6.12 MB)

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.