Externe ondersteuning voor Ris+K secundaire scholen

Dreigt een specifieke situatie op school uit de hand te lopen? En weet je niet meer hoe je daarmee kan omgaan? Vraag dan begeleiding aan bij een van onze externe partners.

Van wie kan je hulp krijgen?

ACHT

Begeleiden van een team van leerkrachten en /of leerlingbegeleiders dat moeilijkheden ondervindt bij het werken met een jongere in een crisissituatie.

Alba

Alba is een bemiddelingsbureau dat aan minderjarigen diensten aanbiedt zoals herstelbemiddeling, leerprojecten en hulpverleningstrajecten.

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident is.

DOCA

DOCA ondersteunt iedereen die werkt met kinderen en jongeren die soms storend gedrag stellen of in conflict komen met mensen uit hun omgeving.

Koïnoor

Koïnoor biedt vormingen aan voor jongeren en een overleg met de verschillende personen en instanties die betrokken zijn bij de jongere.

NAFT-Leerrecht Vlaams-Brabant Oost

NAFT-Leerrecht richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar die geen (volledige) aansluiting meer vinden met de school en waarbij de school of de onderwijswereld zijn engagementen opgeschort heeft.

Yuneco

Yuneco, netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren Vlaams-Brabant, focust op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context. Naast hun natuurlijke context (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden, ...) zet het beleid in op samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg,

Hoe aanvragen?

Om deze ondersteuning te kunnen krijgen moet je school lid zijn van Ris+K.

Vraag externe ondersteuning aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Na je aanvraag neemt de coördinator contact met je op om de verdere werkwijze te bespreken.

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.