Buddy voor huiswerkbegeleiding

Buddy's zijn vrijwilligers en studenten die leerlingen begeleiden bij hun huiswerk.

 • Wat: Extra hulp voor leerlingen na school
 • Voor wie: Voor kinderen en jongeren met extra nood aan ondersteuning, in lager en secundair onderwijs
 • Prijs: Gratis

Wat doet een buddy?

Taken

 • Ondersteunen bij huiswerk: agenda overlopen, plannen, moeilijke woordenschat verduidelijken ...
 • Taalgebruik stimuleren
 • Vertrouwen geven, coachen, motiveren

Wanneer?

 • 1 à 2 keer per week
 • Na schooltijd
 • Ongeveer 1 uur

Waar?

Op school.

Wat doet de school?

De school stelt een verantwoordelijke aan die zorgt voor de praktische organisatie en de (interne en externe) communicatie over het Buddy-project.

Taken

De verantwoordelijke:

 • Stemt met de klasleerkracht en de ouders af welke kinderen het meeste nood hebben aan extra naschoolse ondersteuning.
 • Organiseert een eerste contactmoment met de studenten en vrijwilligers als de buddy’s verdeeld zijn over de deelnemende scholen.
 • Krijgt via het intranet toegang tot een gedetailleerde afsprakennota. De verantwoordelijke communiceert over praktische afspraken (de toewijzing van de buddy aan de leerling, de aanwezigheden van zowel buddy als leerling, extra materiaal ...).
 • Evalueert het project eenmaal per semester in samenspraak met de buddy’s.

Meer info

Surf naar www.buddyleuven.be of neem contact op met:

Stadskantoor

Dienst onderwijs - Buddy-project

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.