Buddy voor huiswerkbegeleiding

Buddy's zijn vrijwilligers en leraren in opleiding die leerlingen begeleiden bij hun huiswerk.

 • Wat: Extra hulp voor leerlingen na school
 • Voor wie: Voor kinderen en jongeren met extra nood aan ondersteuning, in lager en secundair onderwijs
 • Prijs: Gratis

Wat doet een buddy?

Taken

 • Huiswerk begeleiden
 • Leren leren: plannen, studiemethodes, ...
 • Taalgebruik stimuleren
 • Vertrouwen geven, coachen, motiveren

Wanneer?

 • 1 à 2 keer per week
 • Na schooltijd
 • Ongeveer 1 uur

Waar?

Op school.

Wat doet de school?

De school stelt een verantwoordelijke aan die zorgt voor de praktische organisatie en de (interne en externe) communicatie over het Buddy-project.

Taken

De verantwoordelijke:

 • Stemt met de klasleerkracht en de ouders af welke kinderen het meeste nood hebben aan extra naschoolse begeleiding.
 • Organiseert een eerste contactmoment met de stagiairs, vrijwilligers en ouders als de buddy’s verdeeld zijn over de deelnemende scholen.
 • Krijgt via het intranet toegang tot een gedetailleerde afsprakennota. De verantwoordelijke communiceert over praktische afspraken (de toewijzing van de buddy aan de leerling, de aanwezigheden van zowel buddy als leerling, extra materiaal ...).

Meer info

Surf naar www.buddyleuven.be of neem contact op met:

Dienst onderwijs - Buddy-project

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.