Ris+K voor secundaire scholen

Soms weten schoolmedewerkers niet meer wat ze nog kunnen doen om een moeilijke situatie op school op te lossen of in de toekomst te vermijden. Ondersteuning op maat kan dan een grote hulp zijn. Daarom biedt Ris+K schoolmedewerkers externe ondersteuning aan.

Deelname

Je moet lid zijn van Lerend Netwerk Ris+K voor je externe ondersteuning kan aanvragen. Elk schooljaar kunnen 6 Leuvense secundaire scholen lid worden. Samen met de andere scholen en de (welzijns)partners vormen ze een netwerk waar ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Als lid van Lerend Netwerk Risk+K ga je een engagement aan. We verwachten dat jouw school:

 • zich blijft inzetten voor jongeren die het moeilijk hebben op school om te vermijden dat ze afhaken. 
 • 3 keer per jaar deelneemt aan een bijeenkomst waar kennis uitgewisseld wordt. 
 • zich laat vertegenwoordigen door de directie, het ILB, het CLB en een leerkracht.
 • het aanbod verwerkt in haar zorgbeleid. 

Ben je nog geen lid, maar heb je interesse om deel te nemen? Laat het weten.

Expertise en begeleiding door (welzijns)partners

 • ACHT 
  Begeleiden van een team van leerkrachten en /of leerlingbegeleiders dat moeilijkheden ondervindt bij het werken met een jongere in een crisissituatie.
 • Alba
  Alba is een bemiddelingsbureau dat aan minderjarigen diensten aanbiedt zoals herstelbemiddeling, leerprojecten en hulpverleningstrajecten.  
 • Arktos
  Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident is.
 • DOCA
  DOCA ondersteunt iedereen die werkt met kinderen en jongeren die soms storend gedrag stellen of in conflict komen met mensen uit hun omgeving.
 • Koïnoor
  Koïnoor biedt vormingen aan voor jongeren en een overleg met de verschillende personen en instanties die betrokken zijn bij de jongere. 
 • NAFT-Leerrecht Vlaams-Brabant Oost
  NAFT-Leerrecht richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar die geen (volledige) aansluiting meer vinden met de school en waarbij de school of de onderwijswereld zijn engagementen opgeschort heeft.

Vraag externe ondersteuning aan 

Netwerk en evenementen

 • Wil je je graag verdiepen in thema's rond schooluitval bij jongeren? Neem dan vrijblijvend deel aan een van onze leerlabo's

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.