Privacyverklaring Leuven voor scholen

Stad Leuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of ‘GDPR’).

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 29 oktober 2019 en gebaseerd op een beoordeling van adviesbureaus AnySurfer en Eleven Ways. De verklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2023.

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij de stad terecht?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren.
Er zijn 2 soorten:

 • Algemene gegevens
  Naam, adres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, rijksregisternummer ...
 • Gevoelige gegevens
  Info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging ... Deze gegevens vragen extra beveiliging.

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van de stad, hebben we vaak persoonsgegevens van jou nodig. Die geef je ons bv. via een formulier op onze website of telefonisch. Soms krijgen we die informatie van andere overheden (bv. om gegevens uit het rijksregister te gebruiken).

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze kregen.

 • Heb je ons je naam en adres gegeven om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de stad jouw gegevens alleen om jou die brochure te bezorgen en niet om ander materiaal te sturen.
 • Kregen we toelating om jouw gegevens uit het rijksregister te halen? Dan gebruiken we die gegevens alleen voor het doel waarvoor we de toelating kregen.

Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

Ik wil mijn toestemming intrekken

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.

We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van de stad jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. De stad blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere platformen, zoals Twitter, Facebook en Mailchimp. De stad heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen.

Hoe deze platformen omgaan met jouw gegevens, lees je in hun privacyverklaring.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen, de verwerking van je gegevens beperken en je gegevens laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Doe je aanvraag online. Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord, ten laatste 30 dagen nadat we je aanvraag en identiteitsbewijs gekregen hebben.

Mijn persoonsgegevens inkijken, aanpassen, verwijderen, beperken of laten overdragen

Welke cookies gebruikt de stad?

De stad gebruikt cookies om haar websites te analyseren en verbeteren. Op de website zelf vind je meer info over de cookies die we plaatsen.

Lees meer over de cookies op leuven.be

Mag de stad mijn foto gebruiken?

 • Namen we een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan op elk moment die toestemming intrekken.
 • Foto's van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Hoe gaat de stad om met nieuwsbrieven?

We gebruiken je e-mailadres alleen om de nieuwsbrief te versturen waarvoor je inschreef. Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of online. We verwijderen je gegevens dan meteen.

AttentionWe versturen onze digitale nieuwsbrieven via Mailchimp, een extern platform. Lees de voorwaarden (enkel Engels).

Hoe gaat de stad om met sociale media?

Meld je een probleem of stel je ons een vraag op sociale media? Dan gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je verder te helpen.

Bij wedstrijden gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je te contacteren als je wint. De voorwaarden van elke wedstrijd vind je in het wedstrijdreglement. Na de wedstrijd wissen we je gegevens.

Waarvoor worden camerabeelden gebruikt?

Om veiligheidsredenen hangen op sommige plaatsen camera’s. We kregen daarvoor toelating van de Privacycommissie. We bekijken de opnames alleen na een incident en houden ze niet langer dan 4 weken bij, tenzij de politie vraagt ze langer te bewaren.

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren).
 • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene).
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen.
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij de stad een datalek is? Meld het ons.

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons.
Je kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Je kan ze stellen aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer)

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.