Ris+K voor buitengewoon onderwijs

Sinds het schooljaar 2020-2021 is er een apart lerend netwerk buitengewoon onderwijs georganiseerd door Centrum voor LeerZorg (CLZ).

Hoe werkt het?

Elke BuO school werkingsgebied Vrij CLB Leuven en CLB GO! heeft een vertegenwoordiger in het intern lerend netwerk buitengewoon onderwijs. In dit netwerk streven we de volgende doelstellingen na:

  1. Vorming van een netoverstijgend lerend netwerk buitengewoon onderwijs in de regio.
  2. Wederzijdse afstemming rond de werking en uitwisseling van expertise
  3. Casuïstiek en intervisie met de focus op leerlingen met gedrags- en emotionele problemen.

Opnemen casuïstiek

In samenspraak met de school plannen we gesprekken (met directie, orthopedagoog of psycholoog, leerkracht) en participerende observaties in de klas. Om samen met de school tot handelingsgerichte adviezen te komen.

Het CLZ kan zonder bijkomende vergoeding een aantal contactmomenten (intake, observaties, advies (individueel of in teamverband) en follow up) voorzien.

Hoe leerling aanmelden?

Een leerling aanmelden gebeurt via de cel leerlingenbegeleiding op school:

  1. Surf naar www.clzleuven.be.
  2. Vul het aanmeldingsformulier in.
  3. Mail het naar info@clzleuven.be.

Wat gebeurt er na je aanmelding?

We bespreken de aanmeldingen op het CLZ platform dat 2 maandelijks samenkomt.

Vragen?

Contacteer ons via mail info@clzleuven.be.

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.