Ondersteuning voor vluchtelingenkinderen

Maak jij je zorgen over het welbevinden en functioneren van een vluchtelingenkind? Vraag begeleiding op maat aan bij het Steunteam Vluchtelingen. 

 • Voor wie: Lager en OKAN secundair onderwijs
 • Wanneer: Gedurende het schooljaar
 • Prijs: Gratis

Met welke vragen kan je bij het Steunteam terecht?

 • Ervaart een vluchtelingenkind moeilijkheden bij het leren?
 • Heb je zorgen rond een problematische tweede taalverwerving?
 • Heb je het gevoel dat een traumatische vluchtgeschiedenis de ontwikkeling van een kind beïnvloedt?

Het Steunteam Vluchtelingen biedt laagdrempelige zorg en ondersteuning aan voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen binnen de context van de school.

Wie biedt de begeleiding aan?

Het Steunteam Vluchtelingen bestaat uit 2 medewerkers met expertise in de thematiek.

 • Ondersteuner taalverwerving en schools leren bij CTO KU Leuven
 • Hulpverlener transculturele traumazorg bij PraxisP KU Leuven.

Hoe werkt de begeleiding?

 1. Vraag toestemming aan de ouders
 2. Betrek het CLB
 3. Meld je aan bij het Steunteam Vluchtelingen
 4. Intakegesprek op school

  Het steunteam brengt de bezorgdheden in kaart en stelt een zorgnetwerk samen rond de leerling. Dat zorgnetwerk wordt aangestuurd door het steunteam en bestaat uit:

  • leerkracht(en)
  • zorgcoördinator
  • CLB-partners
  • gevluchte ouders
  • interculturele bemiddelaars of sociale tolken
  • leden van de culturele/religieuze gemeenschap van het gezin
 5. Ondersteuningstraject

  Het zorgnetwerk komt regelmatig samen om met de ouders in gesprek te gaan over de ondersteuning voor het kind. Het netwerk zorgt indien nodig voor toeleiding naar gespecialiseerde begeleiding buiten de schoolcontext.

Hoe aanvragen?

Vraag begeleiding aan via de website van PraxisP

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.