Leuvens Steunpunt Tegen Schooluitval

Het Leuvens Steunpunt Tegen Schooluitval zet in op het welbevinden van alle Leuvense secundaire scholen. De focus ligt op preventie en aanpak van schooluitval met de specifieke invalshoek welbevinden op school. 

Actiepunten

  • Overzicht creëren van welzijnspartners uit de regio Leuven met een aanbod rond welbevinden.
  • Verbinding tussen onderwijs en welzijn (jeugd-, onderwijs- en welzijnsinstanties).
  • Samenwerking tussen onderwijs en welzijn te stimuleren.
  • Diverse acties rond welbevinden te organiseren zoals forum welbevinden op school van 30 november 2022.
  • Middelen voor Leuvense secundaire scholen ter beschikking te stellen.

Daarom kiezen we voor het versterken van de draagkracht van leerkrachten, schoolteams en begeleiders in het omgaan met algemeen welbevinden op school en indien nodig met problemen in de klas of individuele hulp.

In 2023 krijg je hier nog meer nieuws over.

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.