Brugfiguur op je school

Een brugfiguur komt regelmatig langs in je school om gezinnen in een kwetsbare situatie te ondersteunen. Ze vormen een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders en helpen het schoolteam rond het thema kansarmoede.

 • Wat: Extra ondersteuning voor gezinnen in een kwetsbare situatie op school
 • Voor wie: Basisscholen in Leuven

Wat is een brugfiguur?

Brugfiguren zijn buurtwerkers van de stad, medewerkers van Huis van het Kind of een van de welzijnspartners (buurtwerk 't Lampeke vzw, KinderKuren en SAAMO). Zij krijgen een school toegewezen waar ze op afgesproken momenten aanwezig zijn om ouders te ondersteunen, bijvoorbeeld:

 • Ze helpen bij de aanvraag van een UiTPAS
 • Ze verwijzen gezinnen door naar de VDAB bij vragen over tewerkstelling.
 • Ze organiseren een koffiemoment op school waar gezinnen elkaar kunnen ontmoeten voor een losse babbel.
 • Ze helpen bij de aanvraag voor materiële ondersteuning van Kirikou.
 • ...

Vanuit hun expertise zijn ze een verbindingsfiguur tussen het gezin, de school en de bredere maatschappij. Op die manier ontlasten zij ook het schoolteam.

Hoe werkt het?

 1. Een school krijgt een brugfiguur toegewezen en zorgt voor een warm onthaal.
 2. De brugfiguur bespreekt samen met de school de verwachtingen en doelstellingen. Ze stellen samen een aanpak op die werkt binnen de schoolvisie.
 3. De school voorziet ook de nodige materialen en ruimte. Ze bekijkt welke gezinnen extra ondersteuning van de brugfiguur kunnen gebruiken en hoe dit kan gebeuren.
 4. Op regelmatige basis evalueren de school en de brugfiguur het project. Zo kunnen ze samen bijsturen waar nodig.

Wanneer krijgt je school een brugfiguur?

Het project werd in september 2022 opgestart. Vandaag zijn brugfiguren actief in 31 Leuvense basisscholen.

De andere basisscholen plannen we in het schooljaar 2025-2026 in.

Meer info of vragen?

Neem contact op met:

Stadskantoor

Dienst onderwijs - brugfiguren

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.