Brugcoach 2.0

Vraag snelle interventies en intensieve coaching aan om directe schooluitval te vermijden.

Wat?

Ris+K wil in samenwerking met Arktos en Koïnooir via snelle interventies en intensieve coaching directe schooluitval vermijden in de Leuvense Ris+K-scholen secundair onderwijs. De Brugcoach functioneert als een verlengstuk van de leerlingbegeleiders op school en de CLB-begeleiders. Het aanbod wordt prioritair ingezet in de scholen die deel uitmaken van het Lerend Netwerk Ris+K SO Leuven.

Voor wie?

Leerlingen die voldoen aan deze voorwaarden:

  • Leerlingen die mede door de coronamaatregelen op school hun motivatie en binding met de school kwijt zijn of op korte termijn dreigen kwijt te geraken, waardoor ze een ernstig risico op schooluitval lopen. Er gaat bijzondere aandacht naar leerlingen die kampen met een internaliserende problematiek (depressieve gevoelens, angst, verlies van energie, …)
  • De inschatting van de cel leerlingenbegeleiding dat een snel ingezet individueel coachingstraject van 5 tot 10 gesprekken een redelijke kans op succes op korte termijn heeft.

Wanneer?

De begeleidingen starten na de kerstvakantie en loopt tot door tot voor de paasvakantie.

Hoe aanvragen?

  1. De cel leerlingenbegeleiding (school + CLB) bekijkt welke leerlingen dit aanbod het meeste nodig hebben.
  2. De cel leerlingenbegeleiding vult het aanmeldingsformulier in en stuurt het door naar aanmeldingenvlaamsbrabant@arktos.be, na akkoord van de leerling en de ouders.
Arktos stelt zich pro-actief op indien de afgesproken aanmeldingen niet binnen komen.

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.